Back to the main page.

Bug 358 - make http redirects for tutorial -> documentation/tutorial

Status CLOSED FIXED
Reported 2011-01-05 13:37:00 +0100
Modified 2011-01-12 17:06:06 +0100
Product: FieldTrip
Component: documentation
Version: unspecified
Hardware: PC
Operating System: Windows
Importance: P1 normal
Assigned to: Simon Oosthoek
URL:
Tags:
Depends on:
Blocks:
See also:

Robert Oostenveld - 2011-01-05 13:37:28 +0100

this is to support the new menu layout


Simon Oosthoek - 2011-01-12 10:23:24 +0100

Volgens Eelke is dit niet meer nodig, ik heb de nieuwe template naar de productie wiki template directory gecopieerd.


Eelke Spaak - 2011-01-12 10:49:38 +0100

Nee dat klopt, alle URLs konden met een paar aanpassingen aan de menucode hetzelfde blijven, dus alle links van buitenaf doen het ook gewoon nog.