Back to the main page.

Bug 3398 - improve ft_prepare_layout when only few electrodes are included

Status CLOSED FIXED
Reported 2018-01-10 10:47:00 +0100
Modified 2019-08-10 12:36:56 +0200
Product: FieldTrip
Component: plotting
Version: unspecified
Hardware: PC
Operating System: Mac OS
Importance: P5 normal
Assigned to: Robert Oostenveld
URL:
Tags:
Depends on:
Blocks:
See also:

Robert Oostenveld - 2018-01-10 10:47:05 +0100

Philip wrote by email Een kleine suggestie voor verbetering in ft_prepare_layout.m om bij asymmetrische elektrode verdelingen de schaling t.b.v. posities correct uit te voeren: De regels 950 en 951 in onderstaand fragment uit de functie dan vervangen door: xrange = 2*( max(max(x),abs(min(x)) )); % prevent topography distortion in case electrodes are not evenly distributed over hemispheres yrange = 2*( max(max(y),abs(min(y)) )); % prevent topography distortion in case electrodes are not evenly distributed over frontal/occipital areas Wij gebruiken bijvoorbeeld nu een cap waarbij er eigenlijk alleen occipitaal electrodes aanwezig zijn. Zonder deze aanpassing worden deze elektrodes vertikaal uitgespreid tussen het frontale en occipitale gebied. Het gebruik van de range functie suggereert dat er een speciale reden is en dat je wellicht verschoven symmetrische distributies juist wil corrigeren. Misschien zijn er voor jou dus redenen waarom deze aanpassing niet mogelijk is, daar heb ik verder niet over nagedacht. In ieder geval zal bij de standaard caps (met electrodes rondom) deze aanpassing geen invloed mogen hebben op de uitkomst voor layout.pos omdat dan voor zowel x als y de bijbehorende max-waarden en abs(min-waarden) over het algemeen indentiek zijn en daarmee dan ook de uitkomst voor de xrange en yrange.


Robert Oostenveld - 2018-01-10 10:49:26 +0100

the existing code has xrange = range(x) yrange = range(y) on those lines. The existing code would work better if the whole electrode set were not centered around zero. The new code works better for small subsets of electrodes. I think the latter situation is more likely to apply and be of value to other users, so I will change it.


Robert Oostenveld - 2018-01-10 10:54:39 +0100

this has been implemented and merged in https://github.com/fieldtrip/fieldtrip/pull/631


Robert Oostenveld - 2018-04-09 20:16:13 +0200

an issue was detected with the preprocessing hands-on session in the MEG toolkit: the CTF151.lay file was messed up. This has been addressed in https://github.com/fieldtrip/fieldtrip/issues/688


Robert Oostenveld - 2019-08-10 12:36:56 +0200

This closes a whole series of bugs that have been resolved (either FIXED/WONTFIX/INVALID) for quite some time. If you disagree, please file a new issue on https://github.com/fieldtrip/fieldtrip/issues.