Back to the main page.

Bug 3363 - getdimord warning and cfg.comment not working in ft_topoplotIC

Status CLOSED FIXED
Reported 2017-10-17 12:58:00 +0200
Modified 2019-08-10 12:40:34 +0200
Product: FieldTrip
Component: plotting
Version: unspecified
Hardware: PC
Operating System: Mac OS
Importance: P5 normal
Assigned to: Robert Oostenveld
URL:
Tags:
Depends on:
Blocks:
See also:

Robert Oostenveld - 2017-10-17 12:58:18 +0200

Laura reported by email: ik ben bezig met ICA van infant EEG in fieldtrip. Ik krijg wel componenten te zien met ft_topoplotIC, maar er verschijnt ook altijd deze warning: Warning: could not determine dimord of "comp" in: label: {29×1 cell} cfg: [1×1 struct] topo: [29×1 double] topodimord: 'chan_comp' comp: 20 unmixing: [1×29 double] unmixingdimord: 'chan_topochan' Dit gebeurd in recente en oude matlab verzies. Ik zag op github dat jullie een week geleden iets aan getdimord gedaan hebben, zou het daaraan kunnen liggen? Moet ik die warning serieus nemen of zijn de componenten die ik geplot krijg wel betrouwbaar? Bovendien woorden in ft_topoplotic ook de comments geprind, hoewel cfg.comments op 'no' staat


Robert Oostenveld - 2017-10-17 13:06:25 +0200

Both have been resolved. [bug3363 66b6eb7] FIX - prevent warning in getdimord for comp, fixed bug in cfg.comment=no. See http://bugzilla.fieldtriptoolbox.org/show_bug.cgi?id=3363 and thanks to Laura for reporting. 1 file changed, 9 insertions(+), 8 deletions(-) See https://github.com/fieldtrip/fieldtrip/pull/548


Robert Oostenveld - 2019-08-10 12:34:23 +0200

This closes a whole series of bugs that have been resolved (either FIXED/WONTFIX/INVALID) for quite some time. If you disagree, please file a new issue on https://github.com/fieldtrip/fieldtrip/issues.


Robert Oostenveld - 2019-08-10 12:40:34 +0200

This closes a whole series of bugs that have been resolved (either FIXED/WONTFIX/INVALID) for quite some time. If you disagree, please file a new issue on https://github.com/fieldtrip/fieldtrip/issues.