Back to the main page.

Bug 3 - incorrect detection of senstype and inconsistent grad.type after megplanar

Status CLOSED FIXED
Reported 2010-01-05 11:22:00 +0100
Modified 2011-01-05 12:01:05 +0100
Product: FieldTrip
Component: core
Version: unspecified
Hardware: PC
Operating System: Mac OS
Importance: P5 normal
Assigned to: Robert Oostenveld
URL:
Tags:
Depends on:
Blocks:
See also:

Tineke Snijders - 2010-01-05 11:22:02 +0100

Ik kom een foutmelding tegen in ft_megplanar waar ik eerst geen last van had. Het gaat mis op regel 230 van ft_megplanar, de foutmelding is: ‘reference to non-existent field ‘current’’. Ik kan het nu omzeilen door van te voren data.grad.balance.current=’none’ toe te voegen, maar misschien moet er iets in de code aangepast. -------- Ik doe: preprocessing - resampledata - megrealign - megplanar - timelockanalysis - combineplanar Ik verlies het balance.current veld in megrealign. Die foutmelding van checkdata in combineplanar is er trouwens nog steeds (maakt niet uit of ik eerst timelockanalysis doe of niet). Het gaat goed wanneer ik plan.grad.type='ctf151_planar' meegeef. Ik zie dat plan.grad.type na megplanar op 'ctf151' blijft staan (vanaf resampledata is dit veld er), dat klopt na megplanar dus niet meer.


Tineke Snijders - 2010-01-05 12:04:30 +0100

(In reply to comment #0) % de volgende code werkt nu, na een fix in megplanar load dataFIC cfg = []; cfg.detrend = 'no' cfg.resamplefs = 150 resample = resampledata(cfg, dataFIC) cfg = []; cfg.trackconfig = 'off' cfg.template = {'Subject01.ds'} cfg.inwardshift = 1; cfg.vol.r = 12; realign = megrealign(cfg, resample) planar = megplanar([], realign) timelock = timelockanalysis([], planar) combine = combineplanar([], timelock)


Robert Oostenveld - 2011-01-05 11:56:59 +0100

selected a long list of resolved bugs from roboos and changed the status into "RESOLVED"


Robert Oostenveld - 2011-01-05 12:01:05 +0100

selected all old bugs from roboos with status RESOLVED and changed it into CLOSED