Back to the main page.

Bug 2 - megplanar fails on TFR input data

Status CLOSED FIXED
Reported 2009-12-16 11:34:00 +0100
Modified 2012-10-02 18:32:30 +0200
Product: FieldTrip
Component: core
Version: unspecified
Hardware: PC
Operating System: Mac OS
Importance: P5 normal
Assigned to: Robert Oostenveld
URL:
Tags:
Depends on:
Blocks:
See also:

Robert Oostenveld - 2009-12-16 11:34:52 +0100

Bij het aanroepen van megplanar.m krijg ik een foutmeldig die ik enige dagen gelden niet kreeg met dezelfde functie en funcie-input. Het gaat om het volgende: cfg = []; cfg.method = 'sincos'; planar = megplanar(cfg, data); Als ik deze functie aanroep met gepreprocessde data, dan gaat er niets mis. Doe ik dit echter met TFR data dan krijg ik de volgende foutmelding: ??? Reference to non-existing field 'pnt' Error in ==> apply_montage at 68 nchan = size(sens.pnt, 1); Error in ==> megplanar at 225 interp = apply_montage(data, montage, 'keepunused', 'yes'); -- Mijn TFR structuur komt uit fieldtrip en bevat wel een .grad, met daarin een .pnt. Roemer heeft even voor mij gekeken en zag dat de functie recentelijk is gewijzigd. Deze foutmelding wijst wellicht op een bug, waarvan ik je bij deze op de hoogte breng. Ik hoop dat het probleem snel verholpen is. Met vriendelijke groet, Freek van Ede


Robert Oostenveld - 2010-05-26 08:28:08 +0200

the following code reproduces the bug ------- load dataFIC % or some other CTF dataset cfg = []; cfg.trials = 1:5; data = ft_preprocessing(cfg, dataFIC); clear dataFIC cfg = []; cfg.method = 'mtmfft'; cfg.foilim = [1 50]; cfg.taper = 'hanning'; cfg.output = 'fourier'; freq1 = ft_freqanalysis(cfg, data); cfg = []; cfg.method = 'mtmfft'; cfg.foilim = [1 50]; cfg.taper = 'dpss'; cfg.tapsmofrq = 5; cfg.output = 'fourier'; freq2 = ft_freqanalysis(cfg, data); % convert to planar representation cfg = []; dataP = ft_megplanar(cfg, data); freq1P = ft_megplanar(cfg, freq1); freq2P = ft_megplanar(cfg, freq2);


Robert Oostenveld - 2010-05-26 14:57:15 +0200

fixed detection of freq data, explicitely deal with two most common dimords


Robert Oostenveld - 2011-01-05 11:57:03 +0100

selected a long list of resolved bugs from roboos and changed the status into "RESOLVED"


Robert Oostenveld - 2011-01-05 12:01:08 +0100

selected all old bugs from roboos with status RESOLVED and changed it into CLOSED


Robert Oostenveld - 2012-10-02 18:32:30 +0200

I just fixed a regression error in the test script. manzana> svn commit test_bug2.m Sending test_bug2.m Transmitting file data . Committed revision 6638.