Back to the main page.

Bug 158 - improve scheduling in peerfeval

Status CLOSED FIXED
Reported 2010-09-15 18:13:00 +0200
Modified 2011-03-31 14:13:58 +0200
Product: FieldTrip
Component: peer
Version: unspecified
Hardware: PC
Operating System: Linux
Importance: P1 enhancement
Assigned to: Robert Oostenveld
URL:
Tags:
Depends on:
Blocks:
See also:

Robert Oostenveld - 2010-09-15 18:13:54 +0200

Emil stelde voor: "de eerste job moet altijd op dezelfde mentat uitgevoerd worden waar de master zit voor de inschatting voor het geheugen dat nodig is voor een job" Dat kan geimplementeerd worden. Er zit nu een priority in peerfeval alleen op memory (en een beetje random). Door die afhankelijk te maken op de al-dan-niet default memreq en of er een localhost slave is, kan een localhost bovenaan komen.


Robert Oostenveld - 2011-03-16 22:13:27 +0100

dit lijkt geen probleem meer te zijn. De scheduling kan altijd nog beter, maar momenteel is er geen noodzaak iets te doen.


Robert Oostenveld - 2011-03-31 14:13:58 +0200

changed the status of most recently resolved/fixed bugs into "CLOSED"